Управљање пројектима

Како би вам омогућио да ефикасно водите своје пословне операције на глобалном нивоу, Eagle Space Group пружа следеће:

ИТ пројекти
Изградња инфраструктура
Грађевински пројекти
Третман вода
Пројекти одбране
МОБЕЛ услуге за стан и кућу
Eagle Space Group је посвећен пружању висококвалитетне услуге управљања пројектима, са нагласком на обезбеђење ефикасних и исплативих резултата, уз пуну сигурност и поверљивост.