Управљање инвестицијама

Eagle Space Group пружа услуге управљања имовином коју сте обезбедили као инвестицију у некретнине, укључујући куће, станове, канцеларијски простор, земљиште, смештајне, угоститељске и производне објекте. Ово подразумева одржавање, издавање трећим лицима у ваше име, као и друге аспекте управљања имовином. Ми пружамо ове услуге у складу са вашим потребама и захтевима. Такође обезбеђујемо усклађеност са локалним захтевима специфичним за тржишта где улажете.

Наш циљ је да пружимо услугу и обезбедимо дугорочну зараду за ваш инвестициони портфолио, смањујући вашу изложеност ризику. Наш приступ управљању инвестицијама има за циљ да избаланира ваше инвестиционе циљеве са потенцијалном зарадом, факторима ризика и пореским последицама. Наша услуга је осмишљена у складу са вашом инвестиционом стратегијом и циљевима. Такође, одвајање средстава је пројектовано од стране вашег финансијког саветника у договореном обиму, буџету и временским оквирима.

Eagle Space Group је развио стратешки савез са владиним агенцијама и поузданим финансијским институцијама у овом делу глобалног финансијског тржишта, осигуравајући на тај начин да васе инвестиције буду заштићени од ризика.

Наше услуге инвестиционог управљања су доступне приватним клинетима, пензионим фондовима, фондацијама, некретнинама и трустовима. Запошљавамо тим оријентисан на активан процес управљања који укључује и вашег портфолио менаџера.

Повезаћемо вас са релевантним банкама и другим финансијским институцијама са циљем заштите ваших инвестиција и како бисте имали прави фиинансијки производ у свом портфолију.

Eagle Space Group ће представити неколико предлога инвестиционих пројеката аустрaлијској и глобалној инвестиционој зајeдници y сaрадњи са партнерима из југоисточне Европе. Детаљне појединости о неким пројектима су доступне овде:
K-Dıstrıct, Beograd
St Regıs Tower, Beograd
Metropolıtan BW, Beograd
Verde, Aqua i Simfonija BW, Beograd